OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pravidla nakládání s osobními údaji MUZZA design s.r.o.

 

1. Informace o Muzza.cz

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti MUZZA design s.r.o., IČO: 06450938, se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha,
zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. 282409C vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „Muzza.cz“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.muzza.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků Muzza.cz, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).
1.2. Muzza.cz působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.
1.3. Muzza.cz nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky, potencionálními zákazníky a uživateli. Na Muzza.cz zpracováváme osobní údaje o zákaznících, potencionálních zákaznících a uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na Muzza.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.
2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.
2.3. Údaje získané prostřednictvím Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte Muzza.cz také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.
2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Muzza.cz údaje o návštěvě webových stránek, vašich preferencích, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.
2.5. Muzza.cz nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

 

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi Muzza.cz a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže Muzza.cz vyřídit Vaši objednávku.
3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům Muzza.cz formou obchodních sdělení využívá Muzza.cz především emailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas Muzza.cz udělujete v průběhu registrace na Muzza.cz. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo zasláním emailu na [email protected]. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat.
3.3. Pro lepší cílení reklamy a propagace Muzza.cz zpracovává Muzza.cz při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Zpravidla na základě uvedených dat získává Muzza.cz statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

 

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Uživatelé i zákazníci Muzza.cz mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:
• kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Muzza.cz na e-mailové adrese [email protected] nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Muzza.cz ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Muzza.cz a jejími zaměstnanci. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Muzza.cz.
5.2. Muzza.cz dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Muzza.cz pro účely a způsobem, které Muzza.cz stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Muzza.cz využívá, patří:
• přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CR, s. r. o., General Logistic Systems CR, s.r.o., DB Schenker CR
• Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
• Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
• GoPay platební brána
• ELMS service s.r.o.
• MailChimp (nástroj pro zasílání emailového sdělení)

 

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. Muzza.cz zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona Muzza.cz následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.
6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Muzza.cz po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.
6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Muzza.cz pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Muzza.cz vztahují.

 

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Muzza.cz a požadovat:
• Informace ohledně osobních údajů, které Muzza.cz zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Muzza.cz. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
• Přístup k údajům, které jste poskytli Muzza.cz, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám Muzza.cz potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
• Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Muzza.cz správně vyřídit Vaši objednávku.
• Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Muzza.cz zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
• Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Muzza.cz nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Muzza.cz Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
• Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Muzza.cz k jinému subjektu, kdy Muzza.cz předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
7.2. Dále mohou zákazníci Muzza.cz vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Muzza.cz neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.
7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností Muzza.cz se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

8. Bezpečnost

8.1. Muzza.cz dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Muzza.cz klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.
8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Muzza.cz pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na Muzza.cz e-mailem na adrese [email protected], nebo na telefonním čísle +420 210 012 555.

 

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 24. 5. 2018.

Close Můj košík
Close Oblíbené
Close

Close
Menu
Categories
Newsletter
ZÍSKEJTE 150 KČ NA VAŠI PRVNÍ OBJEDNÁVKU
Přihlašte se k odběru našeho newsletteru a získejte poukaz v hodnotě 150 Kč. Poukaz Vám bude zaslán na e-mail, stejně jako naše nejaktuálnější novinky ze světa designu a probíhající akce.